ارتباط با ما
02 72 442 312-0090

اقامت ترکیه

خرید خانه با مناسب‌ترین قیمت  -دریافت اقامت ترکیه

طبق قانون جدید ترکیه افرادی که ۳۰۰۰۰۰ دلار در ترکیه سرمای گذاری کنند به آنها سیتیزنی ترکیه تعلق می‌گیرد.

 

خرید خانه و زمین در بهترین نقاط آنکارا و شهرهای دیگر ترکیه،

 

گرفتن اقامت ترکیه

 

تاسیس شرکت