وارد شدن به سیستم

هایمانا

هایمانا
یک شهر در استان آنکارا در منطقه آناتولی مرکزی ترکیه و 72 کیلومتری جنوب آنکارا است. بر اساس سرشماری سال 2010، جمعیت این منطقه 33.886 است و 9091 در شهر هایمانا زندگی می کنند این منطقه با مساحت 2،976 کیلومتر مربع و ارتفاع متوسط 1259 متر است.
تاریخچه
کاوشهای باستان شناسی در قلعه گاوی، یک قلعه واقع در روستای درکوی در سال 1930 و 1998نتایج نشان داد که این منطقه نیز در طول دوره هیتی ساکنان شدند.
پس از دوره روم و حکومت بیزانس، این منطقه توسط ترکان سلجوقی در سال 1127 پس از نبرد کوه کوز آن را تحت کنترل در آوردند. در اواسط قرن 14 در منطقه توسط عثمانی ها تحت سلطه گرفته شد. پس از یک دوره کوتاه از حکومت تیموری در پی نبرد آنکارا در سال 1402 دوباره توسط عثمانی تحت سلطه گرفته شد .
مکان دیدنی
از دیگر منابع تاریخی شهر آنکارا آب گرم شهرستان هایمانا است که در دوران مختلفی مثل رومیها،بیزانس،سلجوقی و عثمانی قابل استفاده بوده است. این نام هایمانا به معنای یابان حامامی میباشد که فعالیتهایی را که در قرن 19 برای انتقال بخشی از این آب به آنکارا صورت گرفته را نشان میدهد.
بازگشت