وارد شدن به سیستم

آماسرا

آماسرا

یک شهر بندری درکرانه های دریای سیاه در استان بارتین ترکیه است. در سال 2010 جمعیت آن 6500 نفربود فاصله 250 کیلومتری از آنکارا دارد و سواحل و مکانی خارق العاده از لحاظ طبیعی دارد.که در پاییز زیبایی هایش دوچندان می شود. زیبایی برگریزان درختان در پاییز، آماسرا را محبوب زوج های جوان کرده است. رستوران هایی که ماهی های لذیذ سرو می کنند از دیگر دلایل محبوبیت این شهر زییای ساحلی است.

تاریخچه
آماسرا نام خود را از آماستریس ، دختر برادر از آخرین پادشاه ایرانی شاه داریوش سوم، که همسر دیونیسوس ظالم بود مشتق شده است و پس از مرگ او چهار مستعمره کوچک توسط آماستریس ترکیب شدند وبه شکل جامعه جدید آماسرا بر روی یک رودخانه کوچک به همین نام و اشغال یک شبه جزیره قرار داده شده است.آماسرا عضو انجمن اروپایی بر اساس نورویچ-از شهرهای تاریخی و با میراث معماری آن مناطق است.
مکان های دیدنی


1)موزه باستان شناسی
موزه متوسط خوب باستان شناسی توسط دریا با باقی مانده از زمین و زیر آب وجود دارد. علاقه خاص یک مجسمه از خدا مار گلیکون ایجاد جعلی از یک کارآفرین محلی در طول زمان امپراتوری روم است.
2)قلعه آماسرا
قلعه آماسرا در طول دوره روم ساخته شده بود. این دیوار از قلعه توسط رومی های شرقی ساخته شده است. دیوار جلو و دروازه توسط جنوسس در قرن 14 و 15 ساخته شده بودهر چند در شبه جزیره باریک واقع، یک تونل در زیر قلعه منجر به یک استخر آب شیرین شده است.
3)کلیسای قدیم و مسجد حال حاضر
کلیسای بیزانس در قرن 9 ساخته شده و یک کلیسای کوچک است . پس از فتح آماسرا توسط سلطان محمد فاتح درسال 1460 ، کلیسا به مسجد تبدیل شد. این مسجد کلیسا در سال 1930 بسته شد.
4)سنگ بنای یادبود جاده پرنده
سنگ بنای یادبود جاده پرنده بین سال های 41-54 میلادی توسط سفارش از بیتهینیا همکاران پونتوس فرماندار ژولیوس اکیلا ایجاد شد. این یک محل استراحت و بنای تاریخی بود.
بازگشت