وارد شدن به سیستم

خدمات ازدواج در ترکیه

انجام امور ازدواج بین المللی-وشرعی
امور ازدواج یکی از کارهای تخصصی آژانس ساحل تراول در آنکارا برای زوجهایی است که می خواهند ازدواج آنها در ترکیه ثبت شده و عقدنامه بین المللی دریافت نمایند .
آژانس ما با 20 سال سابقه دراین امر ، در انجام وبپایان رسانیدن مراسم ازدواج بین المللی و شرعی افراد زیادی از زوجهای ایرانی و خارجی ، در کمترین زمان ممکن وکمترین هزینه، کلیه کارها را به اتمام میرسانند و از هزینه ، زمان و مخارج اضافه جلوگیری می نماید. شما میتوانیدبرای گارانتی نمودن کارهایتان، قبل از سفر به ترکیه برای انجام امور ا زدواج ،با ما مشورت نمایید،تا شما را در رابطه با تهیه و بهمراه داشتن مدارک لازم ،راهنمایی نماییم .
مهم (اگر شناسنامه المثنی باشد قبل از مسافرت به ترکیه بایستی از ثبت احوال برگ تجرد گرفته شود و سپس به تصدیق وزارت امور خارجه برسد.
بازگشت