ارتباط با ما
02 72 442 312-0090

کاپادوکیا

کاپادوکیا ضیافتی خارق‌العاده و سخاوتمندانه از طبیعت را نزد بازدیدکنندگانی می‌گستراند که فراتر از تخیلات مهارنشدنی آنان بوده و با آثار دست بشر به زیبایی مزین شده است.
کاپادوکیه( Kapadoukia ) که نام قدیمی و پارسی این سرزمین کاپادوسیه Cappadocia به معنای سرزمین اسبهای زیبا می باشد بخش باستانی و پهناوری از خارق‌العاده‌ترین عجایب طبیعت است و شامل استانهای آکسارای، نوشهیر، نیغده، قیصری، و کیرشهیر می باشد. برای بیشتر مردم، نام کاپادوکیا یادآور شهرها و نواحی مجاور اوچ حیصار، گورمه، آوانوس، اورگوپ، درین‌کویو،کایماکلی و ایهلارا است جایی که زمین طی میلیونها سال به شکلهای فانتزی درآمده است. "دودکشهای پریان" که روح زده به نظر می رسند و شهرها و پرستشگاههایی که تا عمق چندین متری در داخل زمین گسترده شده اند همگی در محیطی فرا زمینی و معنوی احاطه شده اند.
این محوطه باستانی از سال 1985 از طرف یونسکو جزو میراث فرهنگی جهان شناخته و ثبت گردیده است. در دنیا 3 شهر صخره ای وجود دارد که یکی از اونها کاپادوکیا میباشد. منطقه